We need to be the change we wish to see in the world.Mahatma Gandhi

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og tar ikke imot statsstøtte. Vi står fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. I dag har vi nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land. Les mer på Amnesty Norge sine hjemmesider.

Amnesty Student Bergen er Amnestys studentnettverk i Bergen. Studentnettverket er oppdelt i flere grupper som arbeider målrettet mot dødsstraff, tortur, overgrep mot kvinner og barn og menneskerettighetsbrudd i Asia, Afrika, Russland, Midtøsten og Latin-Amerika. Hva gruppene driver med er opptil de ulike gruppenes medlemmer. Man kan arrangere foredrag, ha en underskriftskampanje eller et stunt på gaten. I tillegg er det selvsagt mye sosial aktivitet i de ulike gruppene. Les mer om gruppene og finn kontaktinformasjon her eller finn en oversikt over kommende møter her. Den viktigste samarbeidsparteren vår er Amnestys regionskontor på Vestlandet.

Amnesty Student Bergen arrangerer også hver høst Menneskerettighetsuken, en uke dedikert til foredrag og arrangementer med menneskerettigheter som tema.

Amnesty Student Bergen er en frivillig organisasjon og krever ikke medlemskap i Amnesty International. Alt vi krever er ditt engasjement og fantastiske selskap. Men vi oppfordrer likevel alle å bli med i Amnesty International. Det kan du gjøre her.

Følg oss på Facebook, Twitter og YouTube.

View this homepage in english

Dilemmaer rundt humanitær intervensjon


Voldtekt som våpen: Foredrag med Patricia Kaate

Geir Kjell Andersland foredrag i MR uken 2012

Dette er opptak av Geir Kjell Andersland foredrag om Barnerettkonvensjonen i Menneskerettighetsuken til Amnestystudent Bergen 2012.

Menneskerettighetsuken 2012 - Slumbeboernes rettigheter

En milliard mennesker i verden bor i slum. Få er registrert som borgere i sitt eget land. Overgrep fra statens side mot denne delen av befolkningen er ikke uvanlig, og i Brasil har tildelingen av OL og VM ført til tvangsutkastelse og menneskerettighetsbrudd mot befolkningen i favelaene.

Journalist Torill Henriksen har nylig skrevet en artikkel om tvangsutkastelser i Rio de Janeiro som trykkes i Dagsavisen 8.september. Hun vil komme og holde foredrag, samt fortelle om egne

Debatt: Norske barn på flukt?

Våren 2012 sendte regjeringen ut 450 asylbarn. Med ett engasjerte lokalsamfunn over hele Norge seg da naboer og lekekamerater skulle sendes til land de aldri hadde satt sin fot i.

Saken viste at det hastet å få asylbarns rettsstilling og fremtid avklart. Mange beskyldte regjeringen for bevisst å utsette stortingsmeldingen «Barn på flukt», til det var vedtatt at barna skulle sendes ut. Først ett år etter at meldingen skulle fremlegges var den på plass.

De stadige utsettelsene førte til en fortvilet situasj

MR- UKEN: Dødsstraffutviklingen nå

58 land praktiserer fremdeles dødsstraff. Hvordan kan vi forstå statene som fremdeles legitmerer døddstraff?

Postdoktor Lill Scherdin fra Kriminologisk og Rettssosiologisk institutt ved UIO kommer til Menneskerettighetsuken for å gi oss innsikt i bruk av dødsstraff og dødsstraffsavskaffelse rundt om i verden.

Sett av onsdagskvelden og ta turen innom Storelogen.

Menneskerettighetsuken 2012: Dilemmaer rundt humanitær intervensjon

20. september inviterer Amnestys Midtøstengruppe til diskusjon om humanitær intervensjon og menneskerettigheter. Vi skal fokusere på den siste tidens hendelser i Libya og Syria. Som møtte svært ulik respons fra det internasjonale samfunnet. Hva er problematisk ved å intervenere og hvilket ansvar har det internasjonale samfunnet i møte med store menneskerettighetskatastrofer?

Panelet består av Jan Arild Snoen (skribent i tidsskriftet Minerva), Alexander Harang (Norges Fredslag) og Henrik Thune (NUPI).

Vi håper du vil møte opp på Kvarteret (i Speilsalen) 20. september kl. 18 for en høyst aktuell og viktig diskusjon.

Voldtekt som våpen


Foredrag med Patricia Kaate om vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, med særlig fokus på krigen i Bosnia.

Arrangementet er en del av Amnesty student Bergen sin menneskerettighetsuke.

Patricia er politisk rådgiver i Amnesty med ansvar for arbeidet med kvinners rettigheter. Hun er en engasjert foredragsholder med mye kunnskap.

Patrick Stewart on violence against women

Revolusjonen i Mexico - Like rettigheter for alle?

Revolusjonen i Mexico – Like rettigheter for alle?
I forbindelse med den meksikanske revolusjonens oppstart for 100år siden har Amnesty Student Latin-amerika gruppen valgt å fokusere på Mexico under menneskerettighetsuken. Hvilke konsekvenser har revolusjonen hatt for dagens Mexico? Er landet preget av ytringsfrihet og demokrati? Håkon Tveit, universitetslektor ved UiB, vil holde foredrag om akkurat dette.

Sted: Speilsalen, Det Akademiske Kvarter

Hva var egentlig årsaken til opprøret i Egypt våren 2011?

Amnesty Student Bergen presenterer Menneskerettighetsuke, og i den anledning inviterer Midtøstengruppa deg til foredrag!

Etter 30 år med undertrykkelse og dårlig økonomisk fordeling gikk tusenvis av egyptere ut på gatene for å kreve tilbake deres ære og rettferdighet. Dette var en historisk begivenhet og mye har skjedd i mellomtiden.

Kom og hør Midtøstenforsker Jacob Høigilt og Amnesty representant Gerald Folkvord snakke om hva som skjedde. Aktuelle tema er bakgrunnen for opprøret, ulike rollers påvirkning, årsaken til Mubaraks fall, om menneskerettighetsbrudd, tortur og unntakslover.

Sted: Det akademiske kvarter

Focus: torture

Gruppen mot Dødsstraff og Tortur Amnesty Student Bergen presenterer i anledning Menneskerettighetsuken 2011: Focus: torture

What happens to a human being when being tortured?
How is rehabilitation possible, and what can be done to prevent torture in the future?

Dr. Joost den Otter is clinical director of IRCT (International Rehabilitaton Council for Torture Victims) in Denmark, an organization that supports the rehabilitation of torture victims and the prevention of torture worldwide. He is also editor in chief of Torture Journal. Dr. den Otten has been working with treatment of torture victims for many years, and will share of his experience, and tell us about the work that IRCT is doing.

Ein gryande afrikansk vår?.

Afrikagruppen i Amnesty Student Bergen presenterer i anledning Menneskerettighetsuken 2011: Ein gryande afrikansk vår? – demokratisk opprør sør for Sahara.

Sjølv om uroa i Midtausten har prega mediebiletet så langt i 2011, har ein også i Afrika sør for Sahara sett mykje politisk uro til no i år. I 26 Afrikanske land har media rapportert om protestar mot aukande levekostnader, ulikskap og autoritære tendensar hjå regimet, og mange av desse protestane har blitt slått hardt ned på av regjeringa. Med Uganda og Malawi som utgangspunkt vil vi forsøke å svare på ein del av spørsmåla knytta til desse protesteane: I kva grad er desse hendingane knytt til det som har skjedd i den arabiske verda? Kva er drivkrafta bak protestane? Og kva effekt har protestane på det politiske biletet og rettigheitane til vanlege borgarar?

Sted. Kvarteret 20 september kl 19-22

Innledere: Svein-Erik Helle og Ingvild Skage, forskningsassistenter ved CMI.

Imorgen starter menneskerettighetsuken

I morgen starter Menneskerettighetsuken 2011! Vi sparker i gang med et spennende foredrag om Papirløse, og ifølge facebook eventen så ser det ut til at vi blir mange! Men vi har alltids plass til flere:)

først ut er Jussgruppen og Barnerettsgruppen til Amnesty Student Bergen som har et fokus på de Papir- og rettighetsløs?

Norge er et av få europeiske land som enda ikke har gitt amnesti eller tatt andre skritt for å avhjelpe papirløse immigranter.

Konsekvensen er at 18.000 mennesker lever i skyggen av det norske samfunnet. I tillegg har vi en hel generasjon mindreårige som vokser opp på mottak med frykten for at 18 årsdagen ikke vil symbolisere å tre inn i samfunnet som myndige, men å bli tvangsutsendt til opprinnelseslandet.

Menneskerettighetsuken 2011

19. til 24. september er det tid for en ny Menneskerettighetsuke i regi av Amnesty. Stedet er Det Akademiske Kvarter. Tema er papirløse immigranter, opprøret i Egypt, oljebransjen og tortur.
Norge er et av få europeiske land som enda ikke har gitt amnesti eller tatt andre skritt for å avhjelpe papirløse immigranter. Først ut på programmet (mandag 19. september kl. 19:00) skal Amnesty Student Bergen sette fokus på situasjonen for de papirløse og Utlendingsnemdas praksis. Post doktor Terje Einarsen og advokat Arild Humlen vil bidra med informasjon og betraktninger.

Som nordmann er du deleier i Statoil. Statoil har operasjoner i land som Algerie, Libya, og Angola, hvor de pengene Statoil genererer går rett i lommen på regjeringen, og befolkningen ser lite eller ingenting til inntektene fra naturressursene. Tirsdag 20. september kl. 19:00 holder Afrikagruppen til Amnesty Student Bergen foredrag og diskusjon om etikk i norsk oljebransje i Libya og andre afrikanske land. Kunne for eksempel Norge, gjennom Statoil, forhindret dagens situasjon i Libya, og kan vi lære noe av dette for å hindre lignende situasjoner i andre land?

Aksjon på Høyden

Lite bilde far aksjon Amnesty på Høyden hadde før påske. Sjekk ut mer om Troy Davis aksjonen her.

Styret 2011

Det nye styret består for 2011 består av:

Henrik Harthug – leder

Alexandra Jæger – Nestleder

Oda Høydal – Arrangementsansvarlig

Gruppen mot dødsstraff og tortur: aksjon for Troy Davis

Denne uken har Gruppen mot dødsstraff og tortur gjennomført en underskriftskampanje for Troy Davis, som har sittet på dødscelle i USA i 20 år, for et drap han hevder å ikke ha begått. Det finnes ingen fysiske bevis i saken, og 7 av 9 vitner har senere trukket tilbake eller endret sine forklaringer (les mer og skriv under på amnesty.no). Vi fikk samlet nærmere 500 underskrifter, disse skal sendes til Georgia’s State Board of Pardons and Paroles, som har makt til å benåde eller omgjøre dødsdommen. Vi vil også skrive et brev til Troy på dødscellen, for å fortelle om aksjonen vår, og minne ham på at vi er mange som støtter ham i kampen for rettferdighet.

Referat fra Latin-Amerika-gruppens møte 4.2.2011.

Til stede: Martine, Elin, Oda, Synnøve og Endre.

Arrangement 1

Vi har tenkt å ha to arrangementer dette semesteret. Vi ble enige om å høre med LAG-Bergen om dem fortsatt ville samarbeide med oss i forbindelse med kvinnerettigheter i Nicaragua og lignende. Hvis det ikke blir noe av dette arrangementet har vi en reserveplan hvor tema vil være hvordan narkotika påvirker Latin-Amerika (mest fokus på Colombia). Dette arrangementet er tiltenkt å være i mars.

Mødredødelighet og abortlovgivningen i Nicaragua - foredrag, filmvisning og quiz

Den 9.11. arrangerte Latin-Amerikagruppen i ASB foredrag, filmvisning og quiz på Kvarteret i forbindelse med Amnesty Vests kampanje om mødredødelighet og abortlovgivning i Nicaragua.

Foredragsholdere for kvelden var Eliane Andersen og Rakel Helgheim. Eliane skriver masteroppgave om ”Violence Against Women and Their Access to Justice” i Nicaragua, og har vært på feltarbeid i Nicaragua, mens Rakel Helgheim har forsket på abortlovgivningen i Nicaragua. Filmen som ble vist var en britisk dokumentar om abortlovgivningen i Nicaragua. Quizen bestod bl.a. av spørsmål om Nicaragua, abortlovgivningen og ulike spørsmål om Latin-Amerika. Under quizen kunne man vinne enkle premier som sjokolade og t-skjorter. De 30 besøkende denne kvelden kunne nyte forfriskninger, noe som var et relativt bra oppmøte for denne type arrangement. Vi fikk for øvrig inn bare 14 underskrifter, noe som skyldtes at flere allerede hadde signert kampanjen.

Vi i Latin-Amerikagruppen vil takke Eliane, Rakel, Dave fra LAG-Bergen, Mildreck, Kvarteret og Kvarterets lys– og lydfolk, Amnesty-praktikantene og Amnesty Vest for hjelp til å gjennomføre kvelden.

Fra quizen:

Er du vårt nye styremedlem?

28. Januar vil det bli holdt generalforsamling i Amnesty Student Bergen. Her skal vi velge nytt styre som skal lede organisasjonen i 2011. Årets styre har kommet frem til at neste års styre bør bestå av 6 styremedlemmer: Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Arrangementsansvarlig, PR-ansvarlig og Sosial- og rekrutteringsansvarlig.

Leder og økonomiansvarlig vil bli direkte valgt på årsmøtet, mens de andre vervene vil bli delegert av den nye styrelederen.

Leder og nestleder:

Leder og nestleder skal innkalle til møte (både styremøter og gruppeledermøter) og lede dem. Lederen skal være kontaktansvarlig for regionkontoret og studentrådet. Nestleder skal avlaster lederen, blant annet ved å kalle inn til styremøte, skrive referat og operere som megler i interne konflikter om de skulle oppstå.

Nicaragua-aksjon

Hentet fra Amnesty Region Vest sine hjemmesider

Tirsdag gikk startskuddet for Amnestys kampanje mot totalforbud mot abort i Nicaragua.
Vi hadde fått over 40 kjoler fra mange aktivister for å henge opp i trær på Festplassen, men værgudene hadde andre planer. Skyet, 5 grader, spredte regnbyger og vind opp i sterk kuling satte oss på prøve.

Dansende kjoler

Aksjon for Sakineh Mohammadi Ashtiani

Fra Tirsdag 28. September til 02. oktober arrangerte Gruppen mot Dødsstraff og Tortur en underskriftsaksjon for den dødsdømte iranske kvinnen Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Tobarnsmoren Sakineh Mohammadi Ashtiani er dømt til døden for utroskap. Hun er tidligere dømt til 99 piskeslag i den samme saken. Den straffen har hun mottatt. Likevel er hun igjen dømt i saken, og denne gangen til døden. Opprinnelig var hun dømt til døden ved steining, men etter massivt internasjonalt press har iranske myndigheter uttalt at de ikke vil gjennomføre steiningen. Hun kan derimot fremdeles bli henrettet ved henging når som helst. Uka før ba Sakinehs advokat, Javid Houtan Kiyan, om en juridisk gjennomgang av saken hennes. Amnesty frykter at myndighetene har iscenesatt “tilståelsen” for å finne nye anklager mot henne som en reaksjon på anmodningen fra advokaten. Forsvarsadvokat Mohammad Mostafaei, som jobber med saken til Sakineh, ble i slutten av juli tvunget til å flykte fra Iran. Han kom til Norge 7. august og søkte asyl.

Amnesty krever at…

Nye bilder

Amnesty Student Bergen

Følges av 32 medlemmer.
Origo Amnesty Student Bergen er en sone på Origo. Les mer
Annonse